Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce  František Rýdl  -  kterému jsou podřízeni:

  • Dušan Molcar - místostarosta
  • Radka Langová - účetní obce
  • zastupitelé - viz níže

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v listopadu roku 2010:
seznam zastupitelů:

  • Miroslav Vopat
  • Bc. Martina Ebrlová
  • Václav Týmr
  • Jana Kováříková
  • Zdeněk Soukup

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Finanční výbor

předseda: Miroslav Vopat

člen: Václav Týmr, Bc. Martina Ebrlová

 

Kontrolní výbor:

předseda: Jana Kováříková

člen:  Jiřina Pašková, Zdeněk Soukup