Navigace

Obsah

Zpět

Žádost o poskytnutí informace ve věci zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle zákona č. 106/1999 Sb.. pro spol. REMA AOS Praha

Vyvěšeno: 12. 7. 2017

Datum sejmutí: 31. 10. 2017

Zodpovídá: František Rýdl, starosta obce

Zpět