#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Záměr k pronájmu pozemku parcelního čísla 48/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² na k.ú. Zahrádka u Všerub a pozemku parcelního 48/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m² na k.ú. Zahrádka u Všerub na kterých se nachází zemědělská budova

Vyvěšeno: 28. 11. 2017

Datum sejmutí: 19. 12. 2017

Zodpovídá: František Rýdl, starosta obce

Zpět