#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Úřední deska


Důležitá oznámení

Ostatní oznámení

Autobusová doprava Plzeňský kraj - aktualizace

Obecně závazné vyhlášky, směrnice, řády

Smlouvy

Výroční zpráva ( zákon č. 106/1999 Sb. )

Rozpočet

Dobrovolný svazek obcí Krašov

Dobrovolný svazek obcí Slavkovský les

Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti v KN - zákon č. 256/2013 Sb.

Žádosti o podání informace č. 106/1999 Sb.

Ochrana osobních údajů

Územní plán

Pasport dopravního značení

Pasport místních komunikací

Strategický rozvojový dokument obce Zahrádka

Lesní hospodářský plán od 01.01.2020 do 31.12.2029