#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Návrh závěrečného účtu 2018 Obec Zahrádka

Návrh závěrečného účtu 2018 zde k nahlédnutí

Zpráva o výsledku... zde k nahlédnutí

Výkaz FIN 2-12M zde k nahlédnutí

Rozvaha zde k nahlédnutí

Výkaz zisku a ztráty zde k nahlédnutí

Příloha zde k nahlédnutí

Vyvěšeno: 30. 5. 2019

Datum sejmutí: 30. 6. 2020

Zodpovídá: František Rýdl

Zpět