#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Návrh závěrečného účtu obce 2019

Návrh závěrečného účtu obce 2019 zde k nahlédnutí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde k nahlédnutí

Výkaz Fin 2-12M zde k nahlédnutí

Rozvaha zde k nahlédnutí

Výkaz zisku a ztráty zde k nahlédnutí

Příloha zde k nahlédnutí

Přehled o změnách vlastního kapitálu zde k nahlédnutí

Přehled o peněžních tocích zde k nahlédnutí

Vyvěšeno: 30. 4. 2020

Datum sejmutí: 30. 6. 2021

Zodpovídá: František Rýdl

Zpět