#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet DSO Krašov za rok 2017 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu; Příloha; Rozvaha; Výkaz zisku a ztráty; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017; Závěrečný účet za rok 2017; Inventarizační zpráva za rok 2017

Vyvěšeno: 6. 6. 2018

Datum sejmutí: 30. 6. 2019

Zodpovídá: František Rýdl, starosta obce

Zpět