#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet DSO - Svazek obcí Krašov za rok 2019, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, přílohy, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyvěšeno: 11. 6. 2020

Datum sejmutí: 30. 6. 2021

Zodpovídá: Koudelová Ivana

Zpět