#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE ZAHRÁDKA ZA ROK 2021

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění: v obci Hůrky na parkovišti u kulturního domu, v obci Zahrádka na návsi a u prodejny smíšeného zboží, v obci Mostice na návsi a v chatové oblasti Zlatý mlýn po levé straně příjezdové komunikace.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

PAPÍR

➢ Úmístění:  v obci Hůrky na parkovišti u kulturního domu, v obci Zahrádka na návsi, v obci Mostice na návsi a v chatové oblasti Zlatý mlýn po levé straně příjezdové komunikace.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

SKLO

➢ Úmístění: v obci Hůrky na parkovišti u kulturního domu, v obci Zahrádka na návsi, v obci Mostice na návsi a v chatové oblasti Zlatý mlýn po levé straně příjezdové komunikace.

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

TUKY A OLEJE

➢ Úmístění:  v obci Hůrky na parkovišti u kulturního domu, v obci Zahrádka u prodejny smíšeného zboží.

➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

KOVY, VELKOOBJEM, NEBEZPEČNÝ ODPAD

  • probíhá prostřednictvím mobilního svozu 2x do roka, dle možností a kapacity svozové firmy.

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

34,289t komunálního odpadu,

3,768255t papírového odpadu a lepenky,

6,638535t plastového odpadu,

1,456096t odpadu ze skla,

0,768t textilního materiálu, (oděvů),

0,035t odpadu z jedlých olejů a tuků

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  2,01t objemného odpadu, 0,09t barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice obsahující nebezpečné látky,   0,076116t biologicky rozložitelného odpadu. Dále bylo odevzdáno 0,025t motorových, převodových a mazacích olejů, 0,016t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek a 2,5t pneumatik.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 90 910,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 163 879,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 147 125,- Kč.

Na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 51 673,- Kč.

 

 

 

V Zahrádce         12.9. 2022

 

František Rýdl v.r.

   starosta obce